DOXA SOAPS

DOXA ECOPACK SOAPS 4's

DOXA ECOPACK SOAPS 5's

DOXA FLOWPACK SOAPS 60GR

DOXA FLOWPACK SOAPS 90GR

DOXA FLOWPACK SOAPS 125GR

DOXA PAPPER WRAPPED 60gr

DOXA PAPPER WRAPPED 90gr

DOXA PAPPER WRAPPED 125gr

DOXA BABY SOAPS

DOXA BLISTER SOAPS